Description

Bygg opp et nytt kontor med meglere som hjelper folk med salg av mindre og mellomstore bedrifter. Bli en del av et verdensledende nettverk innen bedriftsmegling. Du trenger ingen bransjeerfaring. Du kan starte opp i hele Norden, men ikke med beliggenhet ved Oslo.