Description

Veldrevet bedrift innen import, engros og distribusjon er nå til salgs. Bedriften har stabilt kundegrunlag, og har et overskudd på 3,4 millioner kroner per år.  Goodwillen i bedriften selges for 8 millioner kroner.  I tillegg overtar kjøper et varelager på 7 millioner kroner.  Selger kan også være villig til å hjelpe kjøpere med lån på opptil 7 millioner kroner for å finanisere kjøpet. Forbruksvarene som importeres blir solgt og distribuert videre til et etablert nettverk med forhandlere.  Bedriften har stort vekstpotensiale, og bygger på en enkel struktur som sikrer langsikte god fortjenestemargin. 

Posted Jun 6, 2012

Did you know that social networking is a great way to buy a business? Sign up now and we'll show you how.

By clicking "Sign Up" you confirm that you accept the Terms of Use and Privacy Policy, including cookie use.

Disclaimer: DealStream has not independently verified any of the information in this listing and makes no warranty as to its accuracy or completeness.