Description

Bedrift som importerer produkter til bruk i skoler i Norge skal selges. Sentrale myndigheter anbefaler faktisk at alle norske skoler anskaffer produktet, fordi det er dokumentert at produktet forbedrer prestasjonene til elevene. Bedriften har selvsagt enerett i det norske markedet for produktet. Det er gode muligheter for mer salg siden skolene trenger oppdateringer av produktet. Du kan gjerne ha en annen fulltidsstilling ved siden av fordi myndighetenes anbefaling kan gi godt salg uten alt for stor salgsinnsats. Eieren vil gi deg trygghet ved at betaling for bedriften blir en andel av fremtidig salg/overskudd. I tillegg betaler du for varelageret. Du trenger heller ikke et varelager, siden leveringstiden fra utlandet er god. Du kan derfor bestille varen etter at skolene har bestilt. Slik slipper du binding av kapitalen som i dag er bundet i varelageret. Du kan gjerne ha hjemmekontor, og driften kan enkelt flyttes til ditt bosted.

Register now to learn more about this business. Registration is free and takes only a few seconds.

Register Now

Already a DealStream member? .